/דין אמריקאי
דין אמריקאי 2013-02-09T21:33:35+00:00

הדין האמריקאי

בכפר הגלובלי מפגשים חוצי גבולות ויבשות הם דבר שבשגרה. אנשים מכל רחבי העולם מגיעים למדינות שונות, מתקשרים בעסקאות עם גורמים זרים, סוחרים בייבוא ובייצוא, ועושים פעולות רבות החורגות מתחום המדינה בה הם אזרחים או תושבים. לפעולות אלה השלכות משפטיות שונות. שתי העיקריות בהן הן הדין החולש על האירוע ומקום ההתדיינות במקרה של סכסוך הנובע ממנו. במקרים רבים פעולה שעשה אזרח ישראלי מול גורם מארצות הברית תחיל את הדין האמריקאי על המקרה, ולא פעם גם מקום השיפוט (הפורום) הנאות יהיה בארצות הברית. במקרה כזה לא די בשירותיו של עורך דין הבקיא בדין הישראלי, אלא יש צורך בעורך דין הבקיא גם בדין האמריקאי.

במקרים המתאימים, כשהקשר לארצות הברית ברור וידוע מראש, רצוי להיוועץ בעורך דין בעל ידע בדין האמריקאי עוד בטרם ביצוע הפעולה על מנת להתכונן מראש למצב, לדעת את ההשלכות הפוטנציאליות שלו, ולפעול בהתאם.

במקרים אחרים הפעולות נעשו כולן בארצות הברית, וכעת זקוק הלקוח מישראל לעורך דין, שיסייע לו בהליכים משפטיים שונים בארצות הברית.

כבעל רשיון בישראל ובניו יורק גם יחד עו"ד אדי מאירי מסוגל לנתח את המצב בצורה הנכונה, להדריך את הלקוח ולסייע לו לעבור את המשוכות המשפטיות הניצבות בפניו. במקרים הנדרשים יודע עו"ד אדי מאירי ללוות את הלקוח בהליכים משפטיים בארצות הברית, ובכלל זה לתאם בינו לבין עורך דין מקומי, אשר ייצג את הלקוח בארצות הברית, בשעה שעו"ד אדי מאירי מסייע ללקוח בצד הישראלי. בדרך זו מקבל הלקוח את הליווי המשפטי המתאים כאן בארץ מבלי להידרש לנסיעות תכופות לארצות הברית ובליווי של עורך דין מקומי, וכמובן גם חוסך עלויות ניכרות.

המקרים הנפוצים בהם מעניק עו"ד אדי מאירי את שירותיו בתחום המשפט האמריקאי הם התקשרות בעסקאות ובחוזים בינלאומיים, ייעוץ לגבי הליכים ומתן חוות דעת לגבי הדין הזר, כגון במקרים של מי שנפטר בארצות הברית והותיר אחריו נכסים בישראל או במקרים של פסקי דין, שניתנו בארצות הברית ויש צורך לאוכפם בישראל (אכיפת פסק חוץ). מלבד מקרים אלה, שהם כאמור הנפוצים, ישנם מקרים רבים נוספים, בהם נדרשת חוות דעת לגבי הדין בארצות הברית, ובעניינים אלה עו"ד אדי מאירי מוסמך ובקיא להעניק חוות דעת או לייעץ.