//חוות דעת בדין הזר – אכיפת פסקי חוץ בארץ
חוות דעת בדין הזר – אכיפת פסקי חוץ בארץ 2013-01-31T17:20:41+00:00

חוות דעת בדין הזר – אכיפת פסקי חוץ בארץ

פסק דין אינו תמיד סוף הדרך המשפטית הקשה ומלאת המהמורות, אותה צריך תובע לעבור. לא פעם ניתן לטובת התובע פסק דין על סכום כספי כלשהו, אך הנתבע אינו משלם, בין משום שאינו יכול, בין משום שהוא בוחר להתחמק. במקרה כזה על התובע לבצע הוצאה לפועל של פסק הדין. אך מה אם פסק הדין ניתן בישראל ונכסי הנתבע מצויים בארצות הברית?

פסק דין הניתן במדינה כלשהי אינו תקף באופן אוטומאטי במדינות אחרות. לכל מדינה שיטת המשפט שלה, והכרה בפסק דין של מדינה אחרת דורש עיון של בית המשפט המקומי בפסק הדין הזר. משמעות הדבר, שעל הזוכה להגיש את פסק הדין המקורי לבית המשפט של המדינה האחרת, ולבקש ממנה תחילה, שתכיר בפסק הדין המקורי. אם ייעתר בית המשפט לבקשה, "יאזרח" את פסק הדין הזר, ומאותו רגע תתייחס אליו המדינה החדשה, כאילו ניתן על ידי בית משפט מקומי.

אכיפת פסק דין זר בישראל או בניו יורק אינה ענין של מה בכך. היא דורשת הקפדה על ההליך והבאת הראיות, אשר תספקנה את בית המשפט המקומי. יש להביא את הראיות לכך, שפסק הדין במדינה המקורית התקבל כדין, שדיני המדינה, שבה התקבל פסק הדין, מוסריים וראויים, שהתקיים הליך ראוי וצודק, שלנתבע ניתנה ההזדמנות ההוגנת להתגונן, ועוד דרישות שונות (הדרישות אינן זהות בין הדין הישראלי לדין האמריקאי).

עו"ד אדי מאירי, בהכירו את דיני שתי המדינות, מכיר את ההליכים ויודע לסייע ללקוחות הזקוקים לכך, אם בתביעות לאכיפת פסק דין, ואם בהתנגדויות לבקשות כאלה.

על מנת "לאזרח" את פסק הדין האמריקאי בישראל יש להגיש בקשה להכרה ואכיפה של פסק חוץ, ובנילווה אליה חוות דעת בדין הזר מאת עורך דין ישראלי הבקיא בדין המדינה הזרה, אשר יאשר, שפסק הדין במדינה הזרה הושג בדרך כשרה והוא תקף שם. החייב עשוי להתנגד בטענות הפוכות ולבקש מבית המשפט הישראלי לא להכיר בפסק הדין הזר. גם במקרה כזה יש להציג חוות דעת של עורך דין ישראלי הבקיא בדין המדינה הזרה, אשר יתמוך בטיעוני הנתבע.

עורך דין אדי מאירי הוא בעל רשיון לעריכת דין בניו יורק ומזה מספר שנים נותן חוות דעת בתחום אכיפת פסקי חוץ ומייצג בהליכים לאכיפת פסקי חוץ בישראל.