//חוות דעת בדין הזר – ירושה
חוות דעת בדין הזר – ירושה 2013-01-31T17:20:21+00:00

חוות דעת בדין הזר – ירושה

כאשר אדם נפטר ויורשיו מבקשים לקבל את הרכוש שהוריש להם, יש להוציא צו ירושה (אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה) או צו קיום צוואה. חשוב להבין, שצו ירושה/קיום צוואה הוא צו טריטוריאלי, כלומר הוא חל רק בתחום השיפוט (Jurisdiction), שבו הוצא הצו וככלל הוא חל רק על הנכסים המצויים באותו תחום שיפוט.

מה קורה כאשר אדם התגורר מחוץ לישראל, נפטר באותו תחום שיפוט, והותיר נכסים בישראל? במקרים הרגילים מרבית נכסיו של אדם מצויים במקום חייו, ולכן יורשיו יוציאו צו ירושה/צוואה באותו תחום שיפוט (במקרה של ניו יורק למשל – Probate Order) באותו תחום שיפוט. אלא שכאמור צו ירושה כזה יחול בישראל, ולפיכך היורשים לא יוכלו לקבל לידיהם את הנכסים המצויים בישראל. על מנת לממש את ירושתם על הנכסים בישראל יצטרכו היורשים לפנות לרשם לענייני ירושה בישראל ולבקש צו ירושה/קיום צוואה בישראל.

החוק הישראלי קובע, שעל ירושתו של מנוח, שמקום מושבו ערב פטירתו היה בחו"ל יחולו דיני מקום מושבו כאמור. כך למשל, מי שחי בתקופה שקדמה לפטירתו בניו יורק, יחולו על ירושתו דיני ניו יורק. במקרה כזה יבקש הרשם לענייני ירושה בישראל חוות דעת על הדין הזר, למשל על הדין במדינת ניו יורק (לפי הדוגמא שלנו). חוות דעת כזו, המכונה חוות דעת בדין הזר, ניתנת על ידי עורך דין הבקיא בדיני המדינה הרלוונטית, ובעל רשיון לעריכת דין בה.

עו"ד מאירי הוא בעל רשיון לעריכת דין בניו יורק, ומכוח כך מוסמך לתת חוות דעת לגבי דיני הירושה בארצות הברית, במדינת ניו יורק ובמדינות אחרות גם כן. חוות הדעת ניתנת בכל מקרה לגופו, באבחנה בין ירושת מקרקעין לירושת מיטלטלין, ירושת בן זוג, ילדים, הורים, הסתלקויות ושאר נתונים המשפיעים על תוכן חוות הדעת.