//חוזים בינלאומיים
חוזים בינלאומיים 2013-01-31T17:20:59+00:00

חוזים בינלאומיים

חוזה בינלאומי טומן בחובו מספר מכשולים ייחודיים, מעבר למכשולים הקיימים ממילא בכל חוזה:

הראשון הוא כמובן מכשול השפה. גם לדוברי אנגלית רהוטה השפה המשפטית אינה תמיד מובנת. יתר על כן, מונחים משפטיים עלולים לטמון בחובם משמעויות ייחודיות שמעבר לפירוש הרגיל והמתבקש. לפיכך לא די בעורך דין הבקיא בשפה האנגלית, אלא מומלץ להיעזר בעורך דין הבקיא גם בדין הזר, מכיר את המונחים המשפטיים ומבין את הסביבה המשפטית, שבה מתנהל החוזה.

המכשול השני הוא ההיכרות עם החוק החולש על ההסכם. כדוגמא קלאסית ניתן להצביע על דרישת התמורה בחוזה: בעוד שהדין הישראלי אינו דורש תמורה לשם קיומו של חוזה תקף, הדין האמריקאי דורש תמורה על מנת שחוזה יהיה תקף. דוגמא נוספת היא זהות הצדדים. בעוד שבישראל דין אחד לאדם הפרטי ולאיש העסקים, בארצות הברית ישנו חוק מיוחד לחוזים עסקיים, והוא חולש על מגוון מצבים וקובע כללים מיוחדים השונים מהכללים החלים על חוזה "רגיל".

לקוחות ישראליים הזקוקים לייצוג בעריכת חוזים בינלאומיים, בפרט כאלה הנוגעים לדין האמריקאי, ימצאו אצל עורך דין אדי מאירי את הידע, הנסיון, השפה וההיכרות המשפטית והעסקית המתאימים לשם השגת התוצאות הטובות ביותר.