//התדיינות משפטית (ליטיגציה)
התדיינות משפטית (ליטיגציה) 2013-01-31T17:21:35+00:00

התדיינות משפטית (ליטיגציה)

ליטיגציה דורשת התנהלות מיוחדת, ולא במקרה ישנם עורכי דין רבים הנמנעים מהופעה בבית המשפט. כעורך דין המייצג לקוחות בבית המשפט ובסכסוכים שונים יש לעו"ד אדי מאירי מספר תכונות, שהן התכונות הנדרשות לשם ייצוג הלקוח בבית המשפט באופן יעיל ואיכותי:

ראשית, ירידה לפרטי הפרטים של התיק והבחנה בין עיקר לטפל. בין היתר תפקידו של עורך הדין לברור את המוץ מן התבן, לעזור לבית המשפט לראות את העובדות החשובות והרלוונטיות ולהתעלם מהעובדות חסרות החשיבות, ובעיקר לא לאפשר לצד השני לזרות חול בעיניו של בית המשפט ולהטעות אותו. שנית, הבנה משפטית מעמיקה על מנת להעמיד בפני בית המשפט תיאוריה משפטית מבוססת ומעוגנת בעובדות. שלישית, יכולת לחפש בעקשנות את נקודות התורפה של היריב, וכמובן יכולת לא פחותה לפגוע בהן. רביעית, הבנה מעמיקה בדיני הראיות. בבית המשפט יש להוכיח כל טענה, ולעיתים הלקוח טוען דבר מה, אך אין לו הראיות להוכיח את טענתו. תפקידו של עורך הדין לכוון את הלקוח אל הראיות המתאימות ולעיתים אף לצאת ולהביא ראיות אלה בעצמו, מקום שהלקוח אינו מצליח לעשות זאת. לא פעם נתקלתי במצבים, שבהם הראיה היתה ממש מתחת לאפו של הלקוח ובשליטתו, אך הלקוח כלל לא הבין זאת, או לא ידע, שהוא צריך להציג אותה בבית המשפט. חמישית, יכולת טיעון ברור ובהיר בפני בית המשפט. על בית המשפט לקבל תמונה פשוטה, שהמסקנה ממנה תהיה זו, שהלקוח מעונין בה.

לקוחותיו של עו"ד אדי מאירי נהנים מטיפול מדוקדק, מסור, נאמן ובלתי מתפשר, הכל מתוך ראייה של טובת הלקוח והערכה ריאלית של סיכויי התיק. מטרתו של עו"ד אדי מאירי להביא ללקוחותיו את התוצאות המשפטיות הטובות ביותר, אם כתובעים ואם כנתבעים.