//חברות ותאגידים
חברות ותאגידים 2013-01-31T17:22:06+00:00

חברות ותאגידים

כמי שבקיא בתחום המסחרי מעניק עו"ד אדי מאירי שירותים שונים בתחום התאגידים והחברות.
תאגידים הם דרכם של יחידים להתאגד ולפעול באופן משותף לשם השגת מטרות משותפות. לעיתים המטרות הן מטרות רווח, והמבנים המקובלים ביותר להתאגדות לשם השגת מטרות אלה הם חברה או שותפות. לעיתים המטרה היא קידום מטרה חברתית ללא מטרת רווח, ואז המבנים המקובלים הם עמותה או חברה לתועלת הציבור.

דרך ההתאגדות המקובלת מכולן היא חברה בערבון מוגבל (בע"מ). חברה היא יישות משפטית נפרדת מזו של בעליה, וחברה בערבון מוגבל משמעה, שלבעלי המניות יש אחריות מוגבלת לחובות החברה.
עו"ד אדי מאירי עוסק בתחום החברות ובגופים עסקיים אחרים החל משלב הסכמי המייסדים, הקמת החברה ורישומה אצל רשם החברות, ניהולו התקין של התאגיד, מתן ייעוץ משפטי וייצוג החברה בעסקאות מול גופים ורשויות. הייעוץ המשפטי כולל בחינת הדרכים השונות להתאגדות, חלוקת הכוחות בין המייסדים, הכנת הקרקע לצירופם המאוחר יותר של שותפים נוספים, חלוקת הסמכויות בחברה וכיו"ב. הכנה טובה של תשתית התאגיד תמנע מאוחר יותר סכסוכים בין בעלי המניות או חברי הדירקטוריון, דבר שיאפשר לחברה לתפקד ביעילות ולהשיג את מטרתה האמיתית – השאת רווחים.

ליווי משפטי לחברה דורש ידע והיכרות עם תחומים שונים בחוק ובעולם העסקי, ואת אלה מעמיד עו"ד אדי מאירי לרשות לקוחותיו. עו"ד אדי מאירי מלווה את החברה בפעילויותיה השונות, ומעניק לה ליווי משפטי שוטף, הכולל מנגנון קבלת החלטות (דירקטוריון או אסיפה כללית), היחסים בין בעלי המניות לדירקטוריון ולהנהלה, חוזים מול צדדים שלישיים, כגון ספקים ולקוחות, צירוף משקיעים, העברת מניות, הסכמי רכישה, הפצה, קבלנות, שיתוף פעולה וכיו"ב.

כמובן במקרים המתאימים מעניק עו"ד מאירי לחברה גם ייצוג משפטי בבית המשפט על מנת לעמוד על זכויותיה של החברה בתביעות כספיות נגד אנשים או גופים, אשר פגעו בחברה או באינטרסים שלה, או בהגנה מפני אנשים וגופים המבקשים לפגוע בה.

עו"ד אדי מאירי מבין את החשיבות של הליווי המשפטי לגוף עסקי, וזמינותו, הבנתו המשפטית והעסקית ויכולתו להבין את צרכי הלקוח ולפעול למענו במסירות ובשקידה מעניקים ללקוחות העסקיים שירות משפטי מעולה.